KATAGORİLER
İNSEKTİSİTLER

İlaç kullanımına nasıl karar verilir.

İlacı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar.
İlacın hazırlanması.

Zirai ilaçları kullanırken uyulması gereken kurallar.

İlaç ambalajları hakkında,!İlacın hazırlanması ve kullanılması.

Diğer ilaçlarla karışma durumu

İlaçlamada dikkat edilecek hususlar…
 

 
   İNSEKTİSİTLER (Böcek İlaçları)


Buldock SC 125 Geniş etki alanlı sentetik piretroid
Calypso Mücadelede önder
Confidor Bütün çabalarımız sizin başarınız için
Confidor Oil Kış mücadelesinde benzersiz çözüm
Decis Kesinlikle doğru insektisit
Envidor Uzun süreli koruma için
Gaucho FS 600 Tohum ilaçlaması ile zararlılara karşı tam kontrol
Gaucho WS 70 Tohum ilaçlaması ile zararlılara karşı tam kontrol
Guasthion M WP 25 Geniş spektrumlu insektisit
Larvin 80 DF Yeşil kurt mücadelesinde rakipsiz
Lebaycid EC 50 Geniş etki alanlı, uzun süre etkili insektisit
Mesurol WP 50 Fındık zararlılarına karşı tam koruma
Mocap EC 20 Kontak etkili nematisit
Mocap G 10 Kontak etkili nematisit
Nemacur EC 400 Sistemik nematisit
Nemacur GR 10 Sistemik nematisit
Oberon Akıllı performans
Thiodan Conc EC 35 Geniş spektrumlu insektisit
Thiodan WP 35 Geniş spektrumlu insektisit

· Actara 240 SC  · Match 050 EC
 · Actara 25 WG  · Meteor
 · Actellic 50 EC  · Neoron 500 EC
 · Agrimec EC  · Plenum 50 WG
 · Basudin 60 EM  · Polo 50 WP
 · Evisect S  · Polytrin 200 EC
 · Flambo Extra 315 EC  · Porkan
 · Imperator 25 EC  · Proclaim 05 SG
 · Karate Zeon  · Supracide 40 EC
 · Lufenox 105 EC  · Trigard 75 WP


ABC ABC Aktif madde: Litrede 615 gr. DNOC Amonyum Özellikleri: Kışlık yağ olup bitkilerin dormant döneminde, yaprağını döken ağaçlara karşı kullanılan kontakt ve mide zehiri etkili bir insektisittir. Akarisit, herbisit, fungisit ve defoliant etkileride vardır
ARRİBAN 55 EC ARRİBAN 55 EC Aktif Madde: Litrede 50 gr. Cypermethrin + 500 gr Chlorpyrifos Özellikleri: Cypermethrin, kontakt ve mide zehiri etkili sentetik piretroidtir. Beslenmeyi durdurucu etkiye sahiptir. Chlorpyrifos, kontakt, mide zehiri ve gaz etkili bir insekti
ARRİVO 20 EC ARRİVO 20 EC Aktif Madde: Litrede 200 gr. Cypermethrin Özellikleri: Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik pretroidli bir insektisittir.Beslenmeyi durdurucu etkiye sahiptir. Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu Sebze Beyaz sinek (Bemisia tabaci) Patates bö
ARRİVO 25 EC ARRİVO 25 EC Aktif Madde: Litrede 250 gr. Cypermethrin Özellikleri: Arrivo 25 EC, kontakt ve mide zehiri etkili sentetik pretroidli bir insektisittir.Beslenmeyi durdurucu etkiye sahiptir. Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu Sebze Beyaz sinek (Bemisia taba
ARRİVO ULV 2.5 ARRİVO ULV 2.5 Aktif Madde: Litrede 25 gr. Cypermethrin Özellikleri: Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik piretroidli bir insektisit.Beslenmeyi durdurucu etkiye sahip.Uçak ilaçlamaları için geliştirilmiş bir formülasyondur.İlaç ULV formülasyonunda olduğ
BALANCE 35 EC BALANCE 35 EC Aktif madde: Litrede 350 gr Phosalone Özellikleri: Kontakt ve mide zehiri etkilidir. Kontakt etkisi kısa olmasına rağmen mide yoluyla etkisi 2-3 hafta sürer. Faydalı böceklere zehirliliği düşüktür. Entegre mücadele programlarında tavsiye edi
CYROGARD 75 WP CYROGARD 75 WP Aktif madde : %75 Cyromazine Özellikleri: Sistemik özelliğe sahip haşere büyme düzenleyici bir insektisittir. CYROGARD 75 WP sineklerin larva ve pupa dönemlerinin gelişimini engelleyerek görev yapar. Ergin sinekler ölmemekle birlikte ,ağız
DELTHARİN 2.5 EC DELTHARİN 2.5 EC Aktif Madde: Litrede 25 gr.Deltamethrin Özellikleri: Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik piretroidtir. Ani etkilidir. Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu Meyve Yaprak galeri güveleri (Stigmella, Phyllonorcyter sp.) Testereli arılar (Ho
DELTHARİN 5 ULV DELTHARİN 5 ULV Aktif Madde: Litrede 5 gr. Deltamethrin Özellikleri: Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik piretroidtir. Ani etkilidir. Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu Hububat Süne (Eurygaster integriceps) Hortumlu böcek (Pachytychius hordei) 150 cc
DİAPOL 50 WP DİAPOL 50 WP Aktif madde: %50 Diafenthiuron Özellikleri: İnsektisit-akarisit özelliklere sahip bir ilaçtır. Temas ve mide yoluyla etki eder. Üstün bir translaminar etkiye sahiptir.Bu sayede yaprak altında bulunan ve ilaçla direkt temas etmeyen beyaz sinek


ALPAC 10 ULV Litrede 10 gram saf Alphacypermethrin
ALPAC 100 EC Litrede 100 gr. Alpha cypermethrin
ATALET Litrede 50 g. Chlorfluazuron
BASULTRA 20 EM Litrede 185 gram Diazinon
BASULTRA 63 EM Litrede 630 gram Diazinon
BIFEX EC 225 Litrede 25 g. Bifenthrin + Litrede 200 g. Amitraz
CARVIL 5 DUST % 5 Carbaryl
CARVIL 85 WP % 85 Carbaryl
CONSAFE 100 EC Litrede 100 gr. Hexaflumuron
DEMOND EC 2.5 Litrede 25 gram Saf Deltamethrin
FENTEX 50 EM Litrede 525 gr. Fenthion
FENTHRIN 20 EC Litrede 185 gr. Fenpropathrin
GOLD MALATHION 2 DUST %2 Malathion
GOLD MALATHION 20 EC Litrede 190 gr. Malathion
GOLD MALATHION 25 WP %25 Malathion
GRAND D 50 gr./ L. Cypermethrin, 500 gr./ L. Chlorpyrifos
Horse Power 40 EC Litrede 420 g. Triazophos
INHILIN 48 SC Litrede 480 gram Diflubenzuron
KRAL 20 EC Litrede 200 gr. Cypermethrin
KRAL 250 EC Litrede 250 gr. Cypermethrin
MARTAJ 2 DUST % 2 Carbosülfan
MARTAJ 25 EC Litrede 250 g. Carbosülfan
MEGASÜLFAN 35 WP % 32,9 Endosulfan
MEGASÜLFAN 36 EC 360 gr/lt. Endosülfan içerir.
MEGASÜLFAN METHYL EC 300 g. Endosülfan ve 128 g. Parathion methyl
MESSAGE WP 50 % 50 Methiocarb
METIDOL M EC 360 Litrede 360 gram Parathion-methyl
METNION 25 WP % 25 Azinphos Methyl
Mission 2 F Litrede 240 gram saf Tebufenozide
MOBILE 20 EC Litrede 200 gr. Saf Ethoprophos
MONOFOS 400 g./l.Monocrotophos
MOSETAM 20 SP %20 Acetamiprid
Nopest Super Litrede 150 gram Teflubenzuron
ONCARB EC 200 Litrede 200 gram Benfuracarb
PESTBAN 25 WP % 25 Chlorpyrifos-ethyl
PESTBAN 4 E Litrede 480 g. Saf Chlorpyrifos
POLERON 50 WP w/w-% 50 Diafenthiuron
SAFA DDVP 550 EC Litrede 550 gram DDVP
SAFA MALATHION 25 WP % 25 MALATHION
SAFA TAMANEX 600 gr./lt. Methamidophos
SAFA YAZLIK YAG Litrede 850 gram Mineral yag
SAFAMYLIN 25 WP % 25 Diflubenzuron
SAFBAN 25 WP % 25 Chlorpyrifos
SAFEGOR 40 EC Litrede 400 gram Dimethoate
SAFNET 400 EC Litrede 400 gram Furathiocarb
SARBAN 2 DUST % 2 Chlorpyrifos
SARBAN 4 E Litrede 480 gram Saf Chlorpyrifos
SERTHROID EC 050 Litrede 50 gram Cyfluthrin
SUPRAMET 40 EC Litrede 426 gram Methidathion
TAKEOFF 100 EC Litrede 100 gram Bifenthrin
TEKVANDO 5 EC Litrede 50 gram Lambda-cyhalothrin
TEKVAPP Litrede 20 gr. Lambda-cyhalothrin+100 gr Buprofezin
TRIMAZINE 75 WP % 75 Cyromazine
TRINOL -2 Litrede 700 gram Mineral Yag
Wash Oil Litrede 650 gram Mineral Yag + Litrede 15 gram DNOC


Bıyıkoğlu Ticaret